Stophane

Den nye sæsonstart er ikke så fjernt her fra!

Derfor er det vi igen skal til at tænke på vores stophaner.

Skal den være lukket? tænker du måske og det virker da også en anelse bagvendt at du skal lukke din stophane når der skal åbnes for vandet.

Hvis du er en af de ubetænksomme der har åben stophane uden for sæsonen skal du nok lige huske at få den lukket, det skyldes at når der bliver åbnet for hovedhanen og sendt vand ind i systemet, så tjekker man samtidig for eventuelle lækager og brud.

Så hvis din stophane ikke er lukket og der løber vand ud i din have (indvendige/udvendige vandhaner og rør, brud på tilslutning ved huset e.l.) så aflæses det altså som en lækage, som selvfølgelig skal lokaliseres.

Det er selvsagt pokkers irriterende for de frivillige som forestår vandåbningen, og kan forsinke hele processen med at få vand i rørene – noget vi jo alle ser frem til.

Så husk det nu: Din stophane skal være lukket indtil vimplen hænger i flagstangen!

(-hvis du ikke får det gjort kan det komme til at koste dig 500,- udover evt. reparationer)