Vand

Vandhane.

Vand er en ressource der skal spares på, så hvis der er utætheder på dit havelod skal du få det udbedret straks. Opdager utætheder andre steder kontakt venligst en fra bestyrelsen.

Den stophane der hører til dit havelod skulle da have anvist af sælgeren da du købte huset.

Åbning for vandet.

Inden sæsonstart kommer der information om hvornår vi forventer at åbne for vandet, under hensyn til den lokale vejrudsigt.

Husk der skal være en repræsentant for hvert havelod når der åbnes for vandet, det koster kr. 500,- i bod ved manglende repræsentant.

Du må ikke åbne for din egen stophane før foreningens vimpel hænger i flagstangen.

Der er ingen vand uden for sæsonen.

Lukning for vandet.

Dato for lukning af vandet annonceres i tavlerne.
Når der lukkes for vandet skal du selv sørge for at din stophane er lukket da der bliver blæst rør ud efterfølgende og dette kan ødelægge dine vandrør hvis du ikke har lukket for stophanen.

Stophanen IKKE åbnes igen før der er åbnet for vandet. Vi ved der er nogle der åbner for hanen i løbet af vinteren for at lukke vand retur istedet for at få blæst ud selv. Dette kan sprænge foreningens vandrør og regning herfor havner derfor hos foreningen. Dette er ikke i orden.