Trafik & parkering

Pas på børnene.

Der må max. køres 15 km/t både på grund af sikkerhedshensyn til legende dyr og vilde børn men også fordi det støver helt vildt hvilket ingen af os ønsker.

Trafik på sidevejene er generelt ikke tilladt og disse skal holdes fri for biler og materialer, af hensyn til naboer og redningskøretøjer.

Af- og pålæsning er tilladt men skal overstået så hurtigt som muligt, og bilen skal fjernes straks efter.

Parkering må kun ske på hovedvejens p-pladser. Køretøjer over 3.500 kg. henvises til p-pladserne ved Brøndby Strand centeret.

Trailerparkering: Ved langtidsparkering, over 7 dage uden kørsel, skal traileren sættes på den indhegnede plads ved boldbanen.