Nybygning

Vi vil her forsøge at oversætte lokalplan, ordensregler og vedtægter til et sprog som er forståeligt. Det er en stor mundfuld men du behøver ikke læse det hele på én gang, så del det bare op.

Du kan også finde informationer på Brøndby Kommunes hjemmeside.

Start altid med..

At sende en tegning af det der skal bygges til bestyrelsen for godkendelse, inden du starter. Tegningen behøver ikke være arkitekttegnet med skal indeholde en plantegning, med alle mål, for placering på haveloddet.
(Hvor langt er der til skel – hvor langt er der mellem de forskellige bygninger – alle bygninger skal være med) . Tværsnit af bygninger så vi kan se højder på alle sider og tagryg.

Spildevandforhold..

Billedresultat for samletank
En type samletank

Du kan med fordel planlægge hvordan du kommer af med spildevandet fra dit forbrug. Generelt kan man sige at der ikke må udledes spildevand direkte ud i jorden, derfor skal der etableres en samletank hvis der ikke allerede er en (jvf. Spildevandsplan 2019). Samletanken skal placeres mindst 2 meter fra skel og skal være af en godkendt type samt nem at tømme.

Størrelser..

Hovedhus: Den maksimale størrelse på selve kolonihavehuset er 70 m² inkl. udestue.
Overdækning: Den maksimale størrelse på overdækning er 15 m², der skal være mindst to åbne sider og med en brystning på max. 1,2 m.
Redskabskur: Den maksimale størrelse på redskabskur er 10 m².

Og det lyder jo alt sammen meget nemt MEN der må højest bygges 80 m² under tag i alt på haveloddet, så skal man til at vælge hvordan man vil disponere over sine m², et eks. vises her.

Udover disse 80 m² må du have et drivhus på maksimalt 10 m² samt et legehus på maksimalt 4 m².

Det var så lidt om størrelsen, så skal vi se på højder for der er grænser for hvor højt der må bygges.

Udhæng..

Hvis dit udhæng er over 50 cm. vil hele udhænget tælle med i husets størrelse. Så hold dig under de 50 cm. i udhæng.

Højder..

Hovedhusets kip (højeste punkt på huset) må aldrig være højere end 4,5 meter over terræn og den højeste tilladte facade er 3,2 meter, så for at huset skal se “rigtigt” ud vil et saddeltag altid være at foretrække. Vælger du et hus med ensidig fald må højeste facade stadig være 3,2 meter og derfor vil den anden facade blive meget lav hvilket jo nok ikke er så praktisk.

Hvilken tagform har mit hus?
De forskellige tagformer. Illustration: Jan Pasternak, arkitekt MAA

Læs mere om tagkonstruktioner hos Bolius.
Redskabskur må højest være 2,5 meter over terræn, inkl. sokkel.
Legehus må højest være 1,8 meter over terræn og med en facadehøjde på højst 1,4 meter.

Placering..

Hvor på haveloddet må du så placere dine bygninger. Lige hvor du har lyst så længe du over de afstande som brandtilsynet har sat. Nemlig 2,5 meter fra skel og andre bygninger og 1 meter fra vej/sti og friarealer.

En af de mindre bygninger på haveloddet kan placeres indenfor en afstand af 2,50 m fra skel, såfremt bygningen placeres min. 2,50 m fra kolonihavehuset eller samtlige bygningsdele, der ligger udover byggelinjen, udføres i konstruktionsklasse EI 30*. (Brandsikker i 30 minutter).

Brandsikring af bygninger.

Skelafstande og brandsikring.

Opsummering..

Oversigt.

* Hent dokumenter.