Renovering

Nu du har fået købt et hus finder du det måske for småt, for gammelt eller måske blot i dårlig stand. Så kan du vælge at renovere det du har købt, bygge til eller rive ned og bygge nyt.

Ved renovering gælder samme regler for mål og placering som ved nybygning. Så skal du tilføje bygninger så kig på siden Nybygning. Der kan du også finde regler for placering på grunden og hvor mange bygninger der må være.

Mange af disse regler står i Lokalplan 403*, som vi her forsøger at fortolke så alle kan forstå hvad der menes.

En del gamle huse er bygget den gang hvor materialer var noget man fandt hist og her, derfor er det en god ide lige at gennemgå hvilke materialer der er anvendt til byggeriet. Tjek for brandfarlige loft og vægge.

Inden du renovere eller bygge til.

Husk altid at kigge i Lokalplanen*, ordensreglerne* og vedtægterne* så du ikke risikerer at lave noget der ikke er tilladt.

Hvis du renoverer eller opfører nyt skal du altid sende plantegning af huset, tværsnit og tegning over placering i haven, også i forhold til det eksisterende, til bestyrelsen. Alle tegninger skal være påført mål.
Du må ikke starte førend du har bestyrelsens godkendelse.

* Hent dokumenter.