Jeg har købt

Hvis du er ny i haveforeningen Lillegården er der et par ting man skal huske på. De fleste har du forhåbentligt fået at vide ved overdragelsen, f.eks. hvor du lukker af for vandet ved sæsonslutningen og hvor din samletank er, så du kan få den tømt.

Find de oplysninger du har behov for.

I foreningen er der placeret to udhængsskabe, ét ved indkørslen & ét ved flagstangen. Her hænges forskellige informationer op, så som trækningslisten fra lotteri, liste over pligtarbejde, sommerprogram og lignende almene informationer.

Andre steder på denne side findes oplysninger om hvordan du kommer af med dit affald, trafikregler, ordensregler, vedtægter og lignende.

Vær-opmærksom-på-el

Hvis du vil renovere eller bygge til.

Husk altid at kigge i Lokalplanen*, ordensreglerne* og vedtægterne* så du ikke risikerer at lave noget der ikke er tilladt.

Hvis du renoverer eller opfører nyt skal du altid sende plantegning af huset, tværsnit og tegning over placering i haven, også i forhold til det eksisterende, til bestyrelsen. Alle tegninger skal være påført mål.
Du må ikke starte førend du har bestyrelsens godkendelse.

* Hent dokumenter.