Hvis du vil sælge

Skal du bede om en vurdering hos formanden.

Bestyrelsen skal dog inden vurderingen sikre sig, at have og bebyggelse overholder gældende regler. Gør de ikke det, skal ejeren lovliggøre forholdene inden vurderingen.

Denne gennemgang er kun vejledende.

Det er altid medlemmet, der er ansvarlig for, at bebyggelsen på havelodden til enhver tid opfylder gældende regler.

Køber og sælger kan ikke indgå en aftale om en pris, der overstiger vurderingen. Vurderingsprisen er den maksimalpris der fastsat af vurderingsudvalget!

En vurdering koster penge.
Prisen er vedtaget på en generalforsamling.
Hvordan der betales oplyses inden vurderingen går i gang.

Ved vurderingen skal du have flere ting klar:

Tinglysningsattest:

Hent formularen Bestilling af Tinglysningsattest
Følg anvisningerne på formularen.
Lillegården har matr. Nr. 42 & Ejerlav: 20251 Brøndbyvester Boulevard, Brøndby

Løsøreliste*:
Liste med priser på ting der følger med ved salget af huset.
Løsøre er alt det der falder ud af huset hvis man vender det på hovedet.

Hent og udfyld ejererklæring* denne skal afleveres ved vurdering.
Vejledning til køber og sælger om vurdering*

Husk hvis du ikke selv har en køber til kolonihavehuset, har foreningen en venteliste du er meget velkommen til at bruge.

Kopi af alle tre dokumenter må gerne sendes til formanden.

Disse dokumenter anvendes blandt andet til udfyldelse af købsaftalen.

Vær-opmærksom-på-el

* Hent dokumenter.