Pligtarbejde

Hvert havelod har pligtarbejde to gange i sæsonen.

En varm dag.

Pligtarbejde er fra kl. 10 til 12 på de datoer som bliver oplyst på en liste der enten kommer på mail, hænger i tavlerne eller du kan se den her på siden.

Pligtarbejdet vil for det meste bestå af rengøring og vedligeholdelse af foreningshuset og andre fælles huse samt reparation af hovedvej og renholdelse af fællesarealer.
(Kanten langs med og de anlagte bede ved hovedvejen hører ikke til fællesarealer. De skal ligesom sidevejene renholdes af de medlemmer, der har havelod ud til dem.)

Der serveres forfriskninger undervejs.


Pligtarbejde består af deltagelse 1 gang forår og 1 gang efterår pr. have!!
Husk det koster 500,00 kr. ikke at møde op. Andre datoer kan på forhånd aftales mindst 3 dage i forvejen med Charlotte have 13.

Pligtarbejde