Historie

Fingerplanen

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet ligger i Den Grønne Kile. Den Grønne Kile er betegnelsen for området mellem Roskilde fingeren og Køge Bugt fingeren i Egnsplanen fra 1947. Området er i Kommuneplan 2009 udlagt som et regionalt friluftsområde. Den
Grønne Kile benyttes til rekreative og jordbrugsmæssige formål, kolonihaver, nyttehaver, skovplantninger, landbrug, golfbane, fodboldbaner og tekniske anlæg. Den Grønne Kile er, og skal fortsat være, et tilgængeligt og attraktivt frilufts og naturområde for såvel borgerne i Brøndby Kommune som i hele regionen

1959

Lokalplanområdet er beliggende midt i kommunen i Den Grønne Kile.
Egnsplanen, også kaldt Fingerplanen, er en plan for Københavns udvikling, der blev lavet i 1947. I stedet for en byudvikling i alle retninger
ville man med planen sørge for, at byen voksede ud i “fingre” med grønne områder mellem.

1966

Historisk udvikling
Lokalplanområdet var oprindeligt landbrugsjord og ubebygget bortset fra en lille gård. Kolonihaveforeningen Lillegården opstod i midten af 1960’erne, da den gamle gård Lillegården blev udstykket til koloni- og nyttehaver. Det var ejeren af jorden, Knud Olsen, der selv solgte havelodder til de fremmødte.

1974

Haveforeningen Lillegården har således været igennem en udvikling fra at være et stort kolonihaveområde i landlige omgivelser til at være et mindre i en moderne forstad omgivet af infrastrukturelle forbindelser.

1977