Vurdering

Hvem skal vurdere

Den enkelte haveforening vælger et vurderingsudvalg på generalforsamlingen i henhold til vedtægterne. Det betyder at vurderingsudvalget ikke er et udvalg under bestyrelsen.

Hvornår og hvordan

Vurderinger af huse i H/F Lillegården skal så vidt muligt foregå i sæsonen fra 1. april til 1. oktober, uden for dette tidspunkt foretages kun vurderinger af uopsættelig art, fx til brug for skifteretten m.m.

Hvis du ønsker at få din have vurderet skal du sende en mail til formanden for H/F Lillegården. Her kan du finde adressen.

Prisen for en vurdering er vedtaget på en generalforsamling.
Hvis vi skal have hjælp udefra, og det skal vi nogle gange, bliver prisen afhængig af hvad den forening der skal vurdere tager.
Du vil blive kontaktet af vurderingsudvalget for nærmere aftale.
Selve vurderingen vil normalt blive iværksat inden for 8 dage og herefter vil der normalt gå yderligere 14 dage før du får vurderingen tilsendt eller kan afhente den efter aftale.

Et godt råd til dig , er at du på forhånd har fjernet alt som ikke skal vurderes og at du har fjernet alt haveaffald, da det giver vurderingsfolkene et bedre indtryk af din have.

Bestyrelsen eller vurderingsudvalget kan ikke forventes at skulle forholde sig til lovligheden af arbejder, der kræver autoriserede håndværkere.
Ejeren af huset skal inden vurderingen afgive en ejer-erklæring om lovligheden af arbejde, der kræver autoriserede håndværkere. Hvis ejer ikke udfylder eller underskriver erklæringen, eller hvis ejer erklærer, at installationer, der kræver autoriserede håndværkere, ikke er lovlige, bliver de pågældende installationer ikke vurderet.

Til selve vurderingen, skal du medbringe følgende:

Tinglysningsattest 

Kan du bestille på www.tinglysning.dk 

Henvis til H/F Lillegården matrikel nr. 42 Brøndbyvester Boulevard, 2605 Brøndby
ejerlav:20251 – Brøndbyvester by, Brøndby strand.

Løsøreliste* med pris på det inventar der vil være i huset når det bliver solgt. Prisen for løsøre må ikke overstige 20 % af vurderingsprisen, dog er der et maximum som bliver reguleret hvert år. Lige nu er max. ca. 65.000 kr. Husk, at der ikke er noget krav om, at en køber skal købe inventaret.

Bilag og regninger på de forbedringer du har bekostet på huset fx til eller ombygning og fornyelser, bemærk at maling/træbeskyttelse ikke betragtes som forbedring, men er almindelig vedligeholdelse.

Bygningsattest (hvis du er i besiddelse af en sådan).

EL attest. Er en god ting at have. Det er en attest på at husets el-installationer er i lovlig stand. Du kan finde en elektriker på google.

Navn og police nummer på din brandforsikring. Gerne en fotokopi.

Anke af en vurdering.

Når du modtager vurderingen skal du være opmærksom på at du har 14 dage til at anke vurderingen hvis du er utilfreds med den. Dette skal ske til Kreds 3’s Ankeudvalg.

Når dit hus er blevet vurderet og skal sælges – vi har en lang venteliste på evt. købere – så vil salget af huset foregå i selve huset.

Selve salget foretages af repræsentanter fra bestyrelsen normalt formand, næstformand, kassereren og evt. bestyrelsens repræsentant i Kreds 3’s ankeudvalg.

* Hent dokumenter.