Affald

Sortering

Når man lige er flyttet ind på et havelod vil der altid være nogle ting man ikke behøver selvom det fulgte med i købet.

Disse ting vil man så gerne skaffe sig af med.

Vi har flere containere til affald, men det er vigtigt at der kun kommer det i som de er beregnet til, så derfor sorter dit affald. Vi har containere til alm. husholdningsaffald, de står i nærheden af hver stikvej og der står også en container til bioaffald samt en plastikcontainer.
Du kan hente en sorteringsvejledning* nederst på siden.

Folder-madaffald-kolonihaver

Husholdningsaffald er den skraldespand man som regel har i køkkenet og bioaffald er madaffald og skal sorteres separat.

Der står to velkendte kuber til glas og papir, dem er der ingen der er i tvivl om hvad bruges til.
Yderligere står der containere til pap, plast og metal, disse er der så lidt mere tvivl om hvad der skal i da der havner alverdens underlige ting i.

Pap er pap og kun pap, ikke det plastik det sidder rundt om pappet hvis man lige skal af med en ramme fra f.eks. drikkevarer.

Metal er metal, f.eks. dåser, som der kommer rigtigt mange af og det er vi jo glade for, men igen, posen som man har samlet dåserne i ikke metal.

Plast er så lige den plast der kan sidde rundt om en papramme eller den plastsæk man har samlet dåserne i, så det skal i denne. Der må ikke være PVC i denne container.

Da vi ikke har folk ansat til at rydde op af sortere dit affald så husk lige at gøre det selv og korrekt. Hvis der er forkert affald i minicontainerne vil disse ikke blive tømt og så bliver der hurtigt pladsmangel.

Storskrald

Den sidste fredag, fra april til oktober, kommer der en stor container som bliver stillet i nærheden af bogcentralen, hvilket så også betyder man ikke lige skal parkere der. Containeren bliver åbnet fredag kl. 17. Her kan du så komme af med haveaffald og andet der ikke må komme i minicontainerne.

Du skal være opmærksom på:

  • Grene skal bundtets og må ikke være mere end 1 x 1 meter.
  • Store ting skal skæres i stykker.
  • Gamle havemøbler skal slås i stykker.

Har du meget affald eller store ting henvises til genbrugsstationen på Sydgårdsvej.

* Hent dokumenter.