Foreningshuset

Foreningen har et fælleshus hvor der blandt andet:

Eks. på opdækning.
  • afholdes banko den første fredag i måneden (Undtagen april)
  • mødested ved pligtarbejde
  • afholdes generalforsamling
  • sommerfest
  • andre arrangementer.

Huset ligger bag have 39 helt ud mod motorvejen.

Udlejning

Huset kan lejes af medlemmer af foreningen, med mindre man er i restance. Udlejning sker ved henvendelse til den der står for udlejningen, det kan ses på opslag i tavlerne, der betales kr. 400,- for en weekend, samt kr. 400,- i depositum.

  • Der må ikke spilles høj musik efter kl. 24.00
  • Huset skal efterlades rengjort.
  • Huset er godkendt til 75 personer, der er køleskab, kaffemaskine, støvsuger og musikanlæg men ingen service og bestik.

Udlejning foregår gennem festudvalget.